ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Φίλτρα
Αριστοτέλης και Ιατρική. Πρακτικά Ημερίδος 17 Μαΐου 2017

Τιμή βιβλιοπωλείου: 7,00€ 5,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Οι κοινοτικοί θεσμοί στις Κυκλάδες κατά την Τουρκοκρατία

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Relations et Influences Réciproques entre Grecs et Bulgares XVIIIe-XXe Siècle. Art et Littérature, Linguistique, Idées Politiques et Structures Sociales. Cinquième Colloque.

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 40,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Υποκειμενικότης και αυτοσυνείδηση κατά την αρχαιότητα

Τιμή βιβλιοπωλείου: 11,50€ 9,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Γαληνού. Ὅτι ταῖς τοῦ σώματος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἕπονται.

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,00€ 12,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Bronze age Telos Dodecanese

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€ 23,85€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Οἱ ἀντιφωνίες στὰ χορικὰ τοῦ Αἰσχύλου

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€ 21,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Τα Νεοκλασικά Ακροκέραμα και η εποχή τους 1830-1930

Τιμή βιβλιοπωλείου: 90,00€ 81,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Εικόνες και εικονογραφία. Πενήντα μελετήματα

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 45,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Για μια φλόγα που καίει. Αρχαιότητες και Μνήμη, Θεσσαλονίκη-Μακεδονία 1821-2021

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 28,62€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Byzantine city in the sixth century. Literary Images and Historical Reality

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 40,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Georgios Pachymeres, Philosophia, Book 5, Commentary in Aristotle’s Meteorologica. Βιβλίον πέμπτον, τῶν μετεωρικῶν. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,51€ 28,41€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Georgios Pachymeres, Philosophia, Buch 6, Kommentar zu De partibus animalium des Aristoteles. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Γεώργιος Παχυμέρης. Φιλοσοφία, Βιβλίον ἑνδέκατον, Τὰ Ἠθικά, ἤτοι τὰ Νικομάχεια. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Georgios Pachymeres, Philosophia, Buch 10, Kommentar zur Metaphysik des Aristoteles. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αρχαία Μεσσήνη. Ενσφράγιστες λαβές αμφορέων οίνου

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,00€ 13,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Manuel D'Art Byzantin Tome Premier & Tome Second

Τιμή βιβλιοπωλείου: 160,00€ 128,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ἀρέθα Καισαρείας, Σχόλια εἰς τὴν Πορφυρίου Εἰσαγωγὴν καὶ τὰς Ἀριστοτέλους Κατηγορίας

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Theodoros of Smyrna, Epitome of nature and natural principles according to the ancients. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 24,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Μαγικὰ λόγια τῶν ἀπὸ Ζωροάστρου μάγων. Γεωργίου Γεμιστοῦ Πλήθωνος Ἐξήγησις εἰς τὰ αὐτὰ λόγια

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ἀνωνύμου, Φιλοσοφικὰ Σύμμεικτα

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ψαρών

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 22,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Στις απαρχές του θαλάσσιου κράτους της Βενετίας. Κορώνη και Μεθώνη, 1204-1209

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,00€ 13,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Οι αιχμάλωτοι ως παράγοντες επικοινωνίας και πληροφόρησης (4ος-10ος αι.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 27,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Λατρείες στην 'Περιφέρεια' του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,00€ 12,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 700-749

Τιμή βιβλιοπωλείου: 12,00€ 9,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Εις μνήμην Κ. Αμάντου 1874-1960

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Ιστορίαν. Το τέλος του αρχαίου κόσμου και η αρχή του Μεσαίωνος

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 24,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους. 867-1204 μ.Χ. Τόμος Δεύτερος

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζάντιο. Τα χίλια χρόνια που θέλουν να ξεχάσουμε

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€ 21,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινή αυτοκρατορία. Νεότερος Ελληνισμός τόμος Β'

Τιμή βιβλιοπωλείου: 44,52€ 35,62€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινή Ιστορία 324-1453

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,20€ 16,96€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζάντιο. Το απόγειο

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,00€ 25,20€

Μη διαθέσιμο
Βυζάντιο. Επίτομη ιστορία

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζάντιο. Οι πρώτοι αιώνες

Τιμή βιβλιοπωλείου: 23,00€ 20,70€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινή Ιστορία 324-1071

Τιμή βιβλιοπωλείου: 22,26€ 17,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Οικονομικές ιδέες στο Βυζάντιο τον 12ο αιώνα. Οι περί οικονομίας απόψεις του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης

Τιμή βιβλιοπωλείου: 34,00€ 30,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αλληλογραφία 1822-1860

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 40,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Documenta veneta Coroni & Methoni rogata pars secunda - Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης μέρος δεύτερο

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,00€ 22,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Documenta Veneta Coroni & Methoni Rogata pars prima. Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης μέρος πρώτο

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,40€ 23,76€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Χειρόγραφη πρόθεση του 18ου αιώνα από τη Μονή της Κοσίνιτσας ('Η Εικοσιφοίνισσας)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 32,00€ 28,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Διαφωτισμός, Δημόσια Σφαίρα και Πολιτική Οικονομία

Τιμή βιβλιοπωλείου: 12,00€ 10,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Από την Ιστορία των ιδεών στην Ιστορία της διανόησης

Τιμή βιβλιοπωλείου: 10,00€ 9,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Φιλολογικές σπουδές και κλασική φιλολογία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Μια εθνική επιστήμη

Τιμή βιβλιοπωλείου: 18,00€ 16,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
100 years of Greek-Polish relations. A historical and cultural path

Τιμή βιβλιοπωλείου: 10,00€ 8,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Σελίδες από την Νεωτέραν Ελληνικήν Ιστορίαν (1821-1912)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ο μοναχισμός στην Πελοπόννησο 4ος-15ος αι.

Τιμή βιβλιοπωλείου: 34,00€ 30,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Το Βυζάντιο χωρίς λάμψη. Τα ταπεινά αντικείμενα και η χρήση τους στον καθημερινό βίο των βυζαντινών

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 24,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες