ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Έρευνα στην Εικονογραφία της Βυζαντινής και Δυτικής Τέχνης απο τον 11ο έως τον 15ο αιώνα. Ο Ευαγγελισμός - Recherche Iconographique dans lArt Byzantin et Occidental du XI au XV siecle. LAnnonciation

Έρευνα στην Εικονογραφία της Βυζαντινής και Δυτικής Τέχνης απο τον 11ο έως τον 15ο αιώνα. Ο Ευαγγελισμός - Recherche Iconographique dans l'Art Byzantin et Occidental du XI au XV siecle. L'Annonciation

Συγγραφέας: Papastavrou Helene

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€40,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
ποσότητα
Θεοφάνης ο Κρης στον Άγ. Νικόλαο Αναπαυσά Μετεώρων

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 22,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Τα Θρησκευτικά μνημεία στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο. Όψεις και πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,20€ 16,96€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ. Η παραλλαγή του κώδικα Ι 104 της Μονής Μεγίστης Λαύρας

Τιμή βιβλιοπωλείου: 10,60€ 9,54€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Άγίου Ευθυμίου (1302/3) Έργο του Μανουήλ Πανσελήνου στην Θεσσαλονίκη

Τιμή βιβλιοπωλείου: 63,60€ 50,88€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ιστορία της Ορθόδοξης εκκλησίας στη βυζαντινή αυτοκρατορία τόμοι Α+Β

Τιμή βιβλιοπωλείου: 84,00€ 75,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η Μονή της Παντάνασσας στον Μυστρά - Οι Τοιχογραφίες του 15ου αιώνα

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες