ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Η δίωξις της πειρατείας και το θαλάσσιον δικαστήριον κατά την πρώτην καποδιστριάκην περίοδο 1828-1829. Μέρος Β Το Θαλάσσιον Δικαστήριον

Η δίωξις της πειρατείας και το θαλάσσιον δικαστήριον κατά την πρώτην καποδιστριάκην περίοδο 1828-1829. Μέρος Β' Το Θαλάσσιον Δικαστήριον

Συγγραφέας: Θέμελη-Κατηφόρη Δέσποινα

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,62€23,96€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
ποσότητα
Χαρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 22,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική

Τιμή βιβλιοπωλείου: 44,52€ 35,62€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η εντολή του δόγη Βενετίας προς τον ρέκτορα Χανίων 1589

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 22,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Οι Πράξεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Έπιτομή - Παράδοση - Σχολιάσμος I. 1454-1498

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ο Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800) και η συμβολή αυτού εις την παίδειαν του γένους

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 28,62€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες