ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Φίλτρα
Platonis Opera IIb (Συμπόσιο)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 7,31€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Platonis Opera V (Νόμοι)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 29,68€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Thucydidis Historiae II (libri V-VIII)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,20€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Aristotelis Ars Rhetorica

Τιμή βιβλιοπωλείου: 18,66€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Demosthenis Orationes I

Τιμή βιβλιοπωλείου: 18,02€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Aristotelis Politica

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,20€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Sophoclis Fabulae

Τιμή βιβλιοπωλείου: 23,32€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Aristotelis Metaphysica

Τιμή βιβλιοπωλείου: 23,32€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Aristotelis categoriae et liber de interpretatione

Τιμή βιβλιοπωλείου: 9,22€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Homeri Opera V

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,20€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Homeri Opera IV

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,90€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Homeri Opera II

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,14€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Luciani Opera III

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Luciani Opera II

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
P. Terenti afri comoediae

Τιμή βιβλιοπωλείου: 5,94€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
M. Tulli Ciceronis Orationes

Τιμή βιβλιοπωλείου: 12,19€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Pindari Carmina cum fragmentis

Τιμή βιβλιοπωλείου: 23,32€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Q. Horati Flacci Opera

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,20€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Aristotelis Physica

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,14€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Euripidis Fabulae III

Τιμή βιβλιοπωλείου: 29,68€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Xenophontis Opera Omnia III (Κύρου ανάβασις)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,14€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Menandri reliquiae selectae

Τιμή βιβλιοπωλείου: 27,56€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Xenophontis Opera Omnia I (Ελληνικά)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,20€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
P. Ovidi Nasonis

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,20€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
P. Vergili Maronis Opera

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Titi Livi ab urbe condita I

Τιμή βιβλιοπωλείου: 29,68€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Platonis Opera Ia (Πολιτικός)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 7,31€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Xenophontis Opera Omnia IIb (Οικονομικός & Συμπόσιο)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 10,60€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Demosthenis Orationes II

Τιμή βιβλιοπωλείου: 14,84€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Demosthenis Orationes III

Τιμή βιβλιοπωλείου: 18,02€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Platonis Opera IIIa

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,20€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Platonis Opera IV Respublica (Πολιτεία)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 29,68€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Bucolici Graeci

Τιμή βιβλιοπωλείου: 16,48€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Delectus ex Iambis et Elegis Graecis

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,14€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Aeschyli septem quae supersunt tragoedias

Τιμή βιβλιοπωλείου: 23,32€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Aristotelis Ethica Nicomachea

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,14€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Herodoti Historiae I

Τιμή βιβλιοπωλείου: 29,68€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Aristophanis Comoediae II

Τιμή βιβλιοπωλείου: 18,66€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Euripidis Fabulae II

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Euripidis Fabulae I

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Luciani Opera I

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Lyrica Graeca Selecta

Τιμή βιβλιοπωλείου: 18,66€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Xenophontis Opera Omnia IV (Κύρου παιδεία)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 27,56€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Thucydidis Historiae I (libri I-IV)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 23,32€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Lysiae Orationes

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,14€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Herodoti Historiae II

Τιμή βιβλιοπωλείου: 29,68€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Hesiodi Theogonia Opera et dies scutum

Τιμή βιβλιοπωλείου: 23,32€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Homeri Opera III

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,90€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Homeri Opera I

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,14€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα
Aristophanis Comoediae I

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,50€

Επικοινωνήστε για διαθεσιμότητα