ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

ΠΙΣΩ
Φίλτρα
The Golden Bough. A Study in Magic and Religion Σετ 13 τόμων

Τιμή βιβλιοπωλείου: 750,00€ 550,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Minoan-Mycenaean Religion and its survival in Greek Religion

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 45,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Inside the Neolithic Mind. Consciousness, Cosmos and the Realm of the Gods

Τιμή βιβλιοπωλείου: 32,00€ 25,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Babylonian Horoscopes

Τιμή βιβλιοπωλείου: 32,00€ 25,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Triumph of the Symbol. Pictorial Representation of Deities in Mesopotamia and the Biblical Image Ban

Τιμή βιβλιοπωλείου: 65,00€ 52,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Fifth Sun Aztec Gods, Aztec World

Τιμή βιβλιοπωλείου: 27,00€ 21,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Magic in Ancient Egypt

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,00€ 13,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Education and Religion in Late Antique Christianity. Reflections, social contexts and genres.

Τιμή βιβλιοπωλείου: 145,00€ 130,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The message of 1 Timothy & Titus

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,00€ 16,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Myths of Fiction: Studies in the Canonical Greek Novels

Τιμή βιβλιοπωλείου: 65,00€ 52,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine

Τιμή βιβλιοπωλείου: 16,00€ 12,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The dictionary of Classical Mythology

Τιμή βιβλιοπωλείου: 59,00€ 47,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Comparing Mythologies

Τιμή βιβλιοπωλείου: 11,12€ 10,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The masks of God. Primitive Mythology

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,00€ 18,00€

Μη διαθέσιμο
The masks of God. Creative Mythology

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 22,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Pelagius's commentary on St. Paul's epistle to the Romans. Translated with Introduction and Notes

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,50€ 25,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Mystic and Pilgrim. The book and the world of Margery Kempe

Τιμή βιβλιοπωλείου: 37,00€ 15,00€

Μη διαθέσιμο
An Introduction to the Apocrypha

Τιμή βιβλιοπωλείου: 37,00€ 29,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Apocalypticism in the dead sea scrolls

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 32,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The sacrament of love. The Nuptial Mystery in the Light of the Orthodox Tradition

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 20,00€

Μη διαθέσιμο
Christianity in the 21st century. Reflections on the challenges ahead

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Religion and Reconciliation in Greek cities. The sacred laws of Selinus and Cyrene

Τιμή βιβλιοπωλείου: 125,00€ 50,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The ancient science of Geomancy. Man in harmony with the earth

Τιμή βιβλιοπωλείου: 19,00€ 15,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Dionysos. Archetypal Image of Indestructible Life

Τιμή βιβλιοπωλείου: 170,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ritual in the Bronze Age Aegean. The Minoan Peak Sanctuaries

Τιμή βιβλιοπωλείου: 160,00€ 128,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ancient Goddesses: The Myths and the Evidence

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Citizen Bacchae: Women's ritual practice in Ancient Greece

Τιμή βιβλιοπωλείου: 88,00€ 70,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Religion in Hellenistic Athens

Τιμή βιβλιοπωλείου: 68,90€ 62,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Language of the Goddess

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 45,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Gods, Demons, and Others

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 32,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Dance and Ritual Play in Greek Religion

Τιμή βιβλιοπωλείου: 55,00€ 44,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Goddesses and Gods of Old Europe 6500-3500BC: Myths and Cult Images

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ancient Greek Religion: A Sourcebook

Τιμή βιβλιοπωλείου: 36,00€ 28,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Writing of Orpheus. Greek Myth in Cultural Context

Τιμή βιβλιοπωλείου: 75,00€ 60,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Light on the Ancient Worlds

Τιμή βιβλιοπωλείου: 17,00€ 15,30€

Μη διαθέσιμο
The British Museum Pocket Dictionary, Greek and Roman Gods and Goddesses

Τιμή βιβλιοπωλείου: 14,36€ 12,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Early Greek Concept of the Soul

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ancient Greece, Modern Psyche Archetypes Evolving

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 40,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Apollo. The Wind, the Spirit, and the God. Four Studies

Τιμή βιβλιοπωλείου: 22,00€ 20,00€

Μη διαθέσιμο
Orion. The Myth of the Hunter and the Huntress

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Themis. A Study of the Social Origins of Greek Religion

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 45,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Greek Gods, Human Lives. What We Can Learn from Myths

Τιμή βιβλιοπωλείου: 33,00€ 30,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Athenian Popular Religion

Τιμή βιβλιοπωλείου: 37,50€ 30,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Delphic Oracle. Its Responses and Operations. With a Catalogue of Responses

Τιμή βιβλιοπωλείου: 89,00€ 80,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
A Handbook of Greek Mythology

Τιμή βιβλιοπωλείου: 53,00€ 42,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Myth its Meaning and Functions in Ancient and Other Cultures

Τιμή βιβλιοπωλείου: 41,60€ 33,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
In Search of the Argonauts. The Remarkable History of Jason and the Golden Fleece

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Μη διαθέσιμο
Greek Mythologies: Antiquity and Surrealism

Τιμή βιβλιοπωλείου: 80,00€ 64,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Old Testament Abtracts Vol 34 No.1

Τιμή βιβλιοπωλείου: 52,00€ 41,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Path of St. Augustine

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Christians in the Arab East. A Political Study

Τιμή βιβλιοπωλείου: 23,00€ 18,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Die Erscheinungsform des Christentums. Zur ästhetischen Neugestaltung der Religionstheologie bei Herder, Wackenroder und De Wette

Τιμή βιβλιοπωλείου: 144,00€ 103,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
St Gregory of Nazianzus. Poemeta Arcana

Τιμή βιβλιοπωλείου: 92,00€ 73,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
A Concise Dictionary of New Testament Greek

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 32,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Hellenic Temples and Christian Churches. A Concise History of the Religious Cultures of Greece from Antiquity to the Present

Τιμή βιβλιοπωλείου: 61,00€ 51,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Grace and Christology in the Early Church

Τιμή βιβλιοπωλείου: 48,00€ 38,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Cambridge Companion to the Summa Theologiae

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Love and Saint Augustine

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,20€ 24,96€

Μη διαθέσιμο
The Clash of Gods. A Reinterpretation of Early Christian Art

Τιμή βιβλιοπωλείου: 22,50€ 20,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Canons of Our Fathers. Monastic Rules of Shenoute

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες