ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

ΠΙΣΩ
Φίλτρα
Menander Epitrepontes

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Sophocles Antigone

Τιμή βιβλιοπωλείου: 27,00€ 21,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Aristotle On the Heavens I & II

Τιμή βιβλιοπωλείου: 36,00€ 32,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Aeschylus Eumenides

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Antigone Sophocles

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,00€ 16,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Bacchae

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 24,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Aeschylus Persians

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,43€ 22,74€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Hippolytus

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,43€ 22,74€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Trojan Women

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,26€ 24,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Sophocles Philoctetes

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,26€ 21,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Electra

Τιμή βιβλιοπωλείου: 32,00€ 16,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Hesiod and Theognis

Τιμή βιβλιοπωλείου: 13,50€ 12,15€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Sophocles Three Theban Plays. Antigone. Oedipus the King. Oedipus at Colonus

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 22,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Hesiod Theogony. Works and Days. Α new translation

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,00€ 16,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Hesiod Theogony. Works and Days. Α new translation

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,90€ 12,72€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Cyclops

Τιμή βιβλιοπωλείου: 16,00€ 14,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides The Cyclops

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Aeschylus Choephori

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Sophocles Oedipus at Colonus

Τιμή βιβλιοπωλείου: 14,00€ 12,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Sophocles Antigone

Τιμή βιβλιοπωλείου: 13,00€ 11,70€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Sophocles Philoctetes

Τιμή βιβλιοπωλείου: 16,00€ 14,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Sophocles Oedipus the King

Τιμή βιβλιοπωλείου: 10,00€ 9,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Sophocles Electra

Τιμή βιβλιοπωλείου: 16,00€ 14,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Sophocles Aias (Ajax)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 16,00€ 14,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Medea

Τιμή βιβλιοπωλείου: 12,50€ 11,25€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Orestes

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 22,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Hecuba

Τιμή βιβλιοπωλείου: 12,00€ 10,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Hippolytos

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,60€ 14,04€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Iphigeneia at Aulis

Τιμή βιβλιοπωλείου: 13,00€ 11,70€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Helen

Τιμή βιβλιοπωλείου: 13,50€ 12,15€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Herakles

Τιμή βιβλιοπωλείου: 19,00€ 17,10€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Ion

Τιμή βιβλιοπωλείου: 17,00€ 15,30€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Aeschylus Persians

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,60€ 14,04€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Andromache

Τιμή βιβλιοπωλείου: 13,00€ 11,70€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Aeschylus Prometheus Bound

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,00€ 13,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Aeschylus Suppliants

Τιμή βιβλιοπωλείου: 32,50€ 29,25€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Electra

Τιμή βιβλιοπωλείου: 12,00€ 10,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Alcestis

Τιμή βιβλιοπωλείου: 16,00€ 14,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Bakkhai

Τιμή βιβλιοπωλείου: 16,00€ 14,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Homer Iliad Book VI

Τιμή βιβλιοπωλείου: 36,50€ 32,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Homer Iliad Book III

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 22,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Homer Iliad Book I

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,00€ 27,90€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Homer Iliad Book XXII

Τιμή βιβλιοπωλείου: 36,50€ 32,85€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Homer Iliad Book XVIII

Τιμή βιβλιοπωλείου: 36,50€ 32,85€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Homer Odyssey Books VI-VIII

Τιμή βιβλιοπωλείου: 39,88€ 35,89€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Xenophon Anabasis Book III

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,50€ 25,65€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Virgil Aeneid

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,00€ 19,74€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Demosthenes Selected Speeches

Τιμή βιβλιοπωλείου: 24,00€ 21,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Aeschylus Oresteia

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,00€ 18,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Herodotus The Histories

Τιμή βιβλιοπωλείου: 22,00€ 19,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Plato Meno and Other Dialogues

Τιμή βιβλιοπωλείου: 14,00€ 12,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Pindar The Complete Odes

Τιμή βιβλιοπωλείου: 17,00€ 15,30€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Aesop's Fables

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,00€ 18,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Cicero Defence Speeches

Τιμή βιβλιοπωλείου: 22,00€ 19,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Euripides Heracles and Other Plays

Τιμή βιβλιοπωλείου: 14,00€ 12,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Cicero Political Speeches

Τιμή βιβλιοπωλείου: 17,00€ 15,30€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Aristotle Physics

Τιμή βιβλιοπωλείου: 17,00€ 15,30€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Lucian Selected Dialogues

Τιμή βιβλιοπωλείου: 17,00€ 15,30€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Horace Satires and Epistles

Τιμή βιβλιοπωλείου: 17,00€ 15,30€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Xenophon The Expedition of Cyrus

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,00€ 13,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες