ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

ΠΙΣΩ

Εκδότης

Φίλτρα
The Ancient Greeks. An Introduction

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,00€ 23,40€

Μη διαθέσιμο
The Celts

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,00€ 18,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Inside the Neolithic Mind. Consciousness, Cosmos and the Realm of the Gods

Τιμή βιβλιοπωλείου: 32,00€ 25,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Discovery and Conquest of Mexico 1517-1521

Τιμή βιβλιοπωλείου: 60,00€ 48,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Incas

Τιμή βιβλιοπωλείου: 27,34€ 21,87€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Greeks in Asia

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 40,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Heavenly Writing. Divination, Horoscopy and Astronomy in Mesopotamian Culture

Τιμή βιβλιοπωλείου: 78,00€ 62,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Sumer and the Sumerians

Τιμή βιβλιοπωλείου: 38,92€ 31,13€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
A Companion to the Ancient Near East

Τιμή βιβλιοπωλείου: 143,00€ 114,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Living with the Ancestors. Kinship and Kingship in Ancient Maya Society

Τιμή βιβλιοπωλείου: 32,00€ 25,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Aztecs Third Edition

Τιμή βιβλιοπωλείου: 46,00€ 36,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Aztecs Third Edition

Τιμή βιβλιοπωλείου: 18,50€ 14,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Aztecs

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,00€ 16,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Aztecs Revised Edition

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 20,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Herodotea. Studies on the Text of Herodotus

Τιμή βιβλιοπωλείου: 80,00€ 72,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Athens: Its Rise and Fall. With views of the Literature, Philosophy, and Social Life of the Athenian people

Τιμή βιβλιοπωλείου: 120,00€ 102,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Ancient Olympic Games

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,00€ 16,00€

Μη διαθέσιμο
Death and Disease in the Ancient city

Τιμή βιβλιοπωλείου: 97,00€ 87,30€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
A concordance to the anonymous Constitution of Athens

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Master of Signs. Signs and the Interpretation of Signs in Herodotus' Histories

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Lexicon Thucydideum. Vol I and II

Τιμή βιβλιοπωλείου: 80,00€ 64,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Origins of Democratic Thinking. The invention of politics in classical Athens

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 40,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Legal Speeches of Democratic Athens. Sources for Athenian History

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 20,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Herodotus

Τιμή βιβλιοπωλείου: 37,00€ 33,30€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Herodotus and Religion in the Persian Wars

Τιμή βιβλιοπωλείου: 71,00€ 63,90€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Thucydides and Pindar. Historical Narrative and the World of Epinikian Poetry

Τιμή βιβλιοπωλείου: 47,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
A Historical Commentary on Thucydides. A Companion to Rex Warner's Penguin Translation

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Status in Classical Athens

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 24,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Herodot

Τιμή βιβλιοπωλείου: 22,00€ 19,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Pericles

Τιμή βιβλιοπωλείου: 33,00€ 29,70€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Acropolis in the Age of Pericles. Περιέχει CD-ROM

Τιμή βιβλιοπωλείου: 60,00€ 54,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Aristotle and Xenophon on Democracy and Oligarchy

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 20,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Historian's Craft in the Age of Herodotus

Τιμή βιβλιοπωλείου: 69,00€ 55,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Cambridge Companion to Herodotus

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Herodotus The Histories

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,00€ 16,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Athens from Cleisthenes to Pericles

Τιμή βιβλιοπωλείου: 100,00€ 90,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Divided City: On Memory and Forgetting in Ancient Athens

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 24,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Early Greek Law

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Forward with Classics. Classical languages in schools and communities

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Realness of Things Past

Τιμή βιβλιοπωλείου: 37,00€ 29,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Women in Athenian Law and Life

Τιμή βιβλιοπωλείου: 65,00€ 58,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Justice of the Greeks

Τιμή βιβλιοπωλείου: 67,00€ 53,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Trials from Classical Athens

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Rhetoric and the law of Draco

Τιμή βιβλιοπωλείου: 150,00€ 120,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Eros and Polis. Desire and Community in Greek Political Theory

Τιμή βιβλιοπωλείου: 99,00€ 49,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Politics against Domination

Τιμή βιβλιοπωλείου: 54,00€ 43,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Greek Political Imagery. From Homer to Aristotle

Τιμή βιβλιοπωλείου: 112,00€ 89,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Athenian Homicide Law. In the age of the orators

Τιμή βιβλιοπωλείου: 24,00€ 21,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Sport and Society in Ancient Greece

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,50€ 25,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Magic, reason and experience

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 27,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Science, Folklore and Ideology

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ideas of slavery from Aristotle to Augustine

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Courage in the Democratic Polis. Ideology and critique in classical Athens

Τιμή βιβλιοπωλείου: 54,00€ 43,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Classical Horizons. The Origins of Sociology in Ancient Greece

Τιμή βιβλιοπωλείου: 36,00€ 28,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Corrupting Youth. Political Education, Democratic Culture and Political Theory

Τιμή βιβλιοπωλείου: 43,00€ 21,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Revolutions of Wisdom. Studies in the claims and practice of ancient greek science

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 40,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Lives that Made Greek History

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 40,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
L'Invention de la politique. Démocratie et politique en Grèce et dans la Rome républicaine

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,60€ 12,48€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Birth of Rhetoric. Gorgias, Plato and their successors

Τιμή βιβλιοπωλείου: 60,00€ 30,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Aristocracy in Greek society

Τιμή βιβλιοπωλείου: 65,00€ 58,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες