ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Φίλτρα
Πολιτισμός και Ελληνισμός Προσεγγίσεις

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,20€ 19,08€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Image and Brain. The Resolution of the Imagery Debate

Τιμή βιβλιοπωλείου: 60,00€ 54,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud

Τιμή βιβλιοπωλείου: 42,00€ 37,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Intelligence. A New Look

Τιμή βιβλιοπωλείου: 57,00€ 45,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Treasures from the Royal Tombs of Ur

Τιμή βιβλιοπωλείου: 61,00€ 55,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Papyrology Volume XXVIII

Τιμή βιβλιοπωλείου: 41,00€ 37,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Somewhere I Have Never Travelled The Hero's Journey

Τιμή βιβλιοπωλείου: 27,00€ 24,30€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Three Historians of Alexander the Great

Τιμή βιβλιοπωλείου: 77,00€ 69,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Classical Greece 500-323 BC

Τιμή βιβλιοπωλείου: 37,00€ 30,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Hellenistic Age

Τιμή βιβλιοπωλείου: 17,00€ 13,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Ancient Civilizations of Peru

Τιμή βιβλιοπωλείου: 22,00€ 17,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Glory of van Gogh: An Anthropology of Admiration

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 20,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The School of Libanius in Late Antique Antioch

Τιμή βιβλιοπωλείου: 72,50€ 58,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Greek Mythography in the Roman World

Τιμή βιβλιοπωλείου: 125,00€ 100,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Hellenistic Egypt

Τιμή βιβλιοπωλείου: 39,40€ 31,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Greek and Roman Networks in the Mediterranean

Τιμή βιβλιοπωλείου: 61,00€ 48,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
L'art de la guerre. D'Homere a Alexandre le Grand

Τιμή βιβλιοπωλείου: 12,00€ 10,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Gods of Ancient Rome

Τιμή βιβλιοπωλείου: 37,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Families in Classical and Hellenistic Greece. Representations and Realities

Τιμή βιβλιοπωλείου: 60,00€ 48,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Eye Expanded Life and the Arts in Greco - Roman Antiquity

Τιμή βιβλιοπωλείου: 78,00€ 62,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Historical Sources in Translations. The Hellenistic Period

Τιμή βιβλιοπωλείου: 66,00€ 52,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Game of Death in Ancient Rome Arena Sport and Political Suicide

Τιμή βιβλιοπωλείου: 22,30€ 17,84€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Bathing in Public in the Roman World

Τιμή βιβλιοπωλείου: 56,00€ 44,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Alexander the Great and the Mystery of the Elephant Medallions

Τιμή βιβλιοπωλείου: 37,00€ 29,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
City and Empire in the Age of the Successors. Urbanization and Social Response in the Making of the Hellenistic Kingdoms

Τιμή βιβλιοπωλείου: 96,00€ 76,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
City and School in Late Antique Athens and Alexandria

Τιμή βιβλιοπωλείου: 48,00€ 38,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The British Museum Pocket Dictionary, Greek and Roman Gods and Goddesses

Τιμή βιβλιοπωλείου: 14,36€ 12,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Black Sea. A History

Τιμή βιβλιοπωλείου: 56,00€ 44,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Demography and the Graeco-Roman World. New Insights and Approaches

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Studies in Greek Culture and Roman Policy

Τιμή βιβλιοπωλείου: 41,00€ 32,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Nature of History in Ancient Greece and Rome

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,00€ 18,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Classical Traditions of Greece and Rome

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Greek and Roman Athletics. A Bibliography

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,00€ 18,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Between Philosophy and Social Science. Selected Early Writings

Τιμή βιβλιοπωλείου: 49,00€ 39,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Democracy, Power, and Legitimacy: The Critical Theory of Jürgen Habermas

Τιμή βιβλιοπωλείου: 87,00€ 69,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Physical Appearance and Gender. Sociobiological and Sociocultural Perspectives

Τιμή βιβλιοπωλείου: 39,00€ 31,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Author, Art, and the Market. Rereading the History of Aesthetics

Τιμή βιβλιοπωλείου: 44,00€ 35,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Adventures of the Dialectic. Studies in Phenomenology and Existential Philosophy

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 17,50€

Μη διαθέσιμο
The Illusion of the End

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,00€ 22,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Symbols that Stand for Themselves

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,00€ 24,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Freedom’s Moment An Essay on the French Idea of Liberty from Rousseau to Foucault

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Shadow Libraries. Access to Knowledge in Global Higher Education

Τιμή βιβλιοπωλείου: 29,00€ 23,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Down on Their Luck. A Study of Homeless Street People

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Cultural Criticism, Literary Theory, Poststructuralism

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,00€ 15,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Human Rights in an Information Age. A Philosophical Analysis

Τιμή βιβλιοπωλείου: 46,00€ 36,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Cultural Evolution in the Digital Age

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 32,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Human Rights. Concepts, Contests, Contingencies

Τιμή βιβλιοπωλείου: 29,00€ 23,20€

Μη διαθέσιμο
Rousseau's Political Writings. Discourse on Inequality, Discourse on Political Economy, On Social Contract

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 20,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Modern Political Theory from Hobbes to Marx. Key Debates

Τιμή βιβλιοπωλείου: 55,00€ 49,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Early Greek Concept of the Soul

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ancient Greece, Modern Psyche Archetypes Evolving

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 40,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Les Mythes, les dieux et l'homme. Essai sur la poésie homérique

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Precis d'histoire du Moyen Age

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Archaic Greek art, 620-480 B.C (The Arts of mankind)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 190,00€ 171,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Apollo. The Wind, the Spirit, and the God. Four Studies

Τιμή βιβλιοπωλείου: 22,00€ 20,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
The Muse Learns to Write. Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Orion. The Myth of the Hunter and the Huntress

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Themis. A Study of the Social Origins of Greek Religion

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 45,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Greek Gods, Human Lives. What We Can Learn from Myths

Τιμή βιβλιοπωλείου: 33,00€ 30,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Athenian Popular Religion

Τιμή βιβλιοπωλείου: 37,50€ 30,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες