ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

ΠΙΣΩ

Εκδότης

Φίλτρα
Τὰ χειρόγραφα τῆς Μονῆς Δουσίκου Ἁγίου Βησσαρίωνος, Κατάλογος περιγραφικός

Τιμή βιβλιοπωλείου: 106,00€ 84,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Τοπικὰ συμβούλια στὶς βυζαντινὲς πόλεις. Παράδοση καὶ ἐξέλιξη (13ος-15ος αἰ.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 6,50€ 5,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Εικόνες και εικονογραφία. Πενήντα μελετήματα

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 45,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Μετεωρολογικὰ φαινόμενα καὶ κλίμα στὸ Βυζάντιο Τόμος Α+Β

Τιμή βιβλιοπωλείου: 60,00€ 48,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Michael Psellos, Kommentar zur Physik des Aristoteles. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 53,25€ 42,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Georgios Pachymeres, Philosophia, Book 5, Commentary in Aristotle’s Meteorologica. Βιβλίον πέμπτον, τῶν μετεωρικῶν. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,51€ 28,41€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Georgios Pachymeres, Philosophia, Buch 6, Kommentar zu De partibus animalium des Aristoteles. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Γεώργιος Παχυμέρης. Φιλοσοφία, Βιβλίον ἑνδέκατον, Τὰ Ἠθικά, ἤτοι τὰ Νικομάχεια. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Georgios Pachymeres, Philosophia, Buch 10, Kommentar zur Metaphysik des Aristoteles. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ἀρέθα Καισαρείας, Σχόλια εἰς τὴν Πορφυρίου Εἰσαγωγὴν καὶ τὰς Ἀριστοτέλους Κατηγορίας

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Theodoros of Smyrna, Epitome of nature and natural principles according to the ancients. Editio princeps

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 24,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Μαγικὰ λόγια τῶν ἀπὸ Ζωροάστρου μάγων. Γεωργίου Γεμιστοῦ Πλήθωνος Ἐξήγησις εἰς τὰ αὐτὰ λόγια

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ἀνωνύμου, Φιλοσοφικὰ Σύμμεικτα

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Boethius, De topicis differentiis καὶ οἱ βυζαντινές μεταφράσεις τῶν Μανουὴλ Ὁλοβώλου καὶ Προχόρου Κυδώνη

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Νικηφόρου Βλεμμύδου. Ἀπόδειξις ὅτι οὐχ ὥρισται τοῦ καθέκαστον ἡ ζωή. Διαλεγόμενος ἢ περὶ τοῦ ὅρου

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,00€ 25,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Νικολάου Μεθώνης. Ἀνάπτυξις τῆς Θεολογικῆς Στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικοῦ Φιλοσόφου

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 24,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
New fragments of Greek literature from the lexicon of Photius

Τιμή βιβλιοπωλείου: 23,85€ 19,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Εκλογή, αναγόρευσις και στέψις του Βυζαντινού Αυτοκράτορος

Τιμή βιβλιοπωλείου: 21,20€ 16,96€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η Βυζαντινή τέχνη μετά την τέταρτη σταυροφορία. Η τέταρτη σταυροφορία και οι επιπτώσεις της

Τιμή βιβλιοπωλείου: 50,00€ 40,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Μονή Βατοπεδίου. Τεύχος Α' και Β'

Τιμή βιβλιοπωλείου: 84,80€ 67,84€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η μνημειακή εκλεκτική ζωγραφική στη Ρόδο στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα

Τιμή βιβλιοπωλείου: 11,00€ 8,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες