ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

ΠΙΣΩ

Εκδότης

Φίλτρα
Οι αιχμάλωτοι ως παράγοντες επικοινωνίας και πληροφόρησης (4ος-10ος αι.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 27,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Οικονομικές ιδέες στο Βυζάντιο τον 12ο αιώνα. Οι περί οικονομίας απόψεις του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης

Τιμή βιβλιοπωλείου: 34,00€ 30,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Documenta veneta Coroni & Methoni rogata pars secunda - Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης μέρος δεύτερο

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,00€ 22,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Documenta Veneta Coroni & Methoni Rogata pars prima. Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης μέρος πρώτο

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,40€ 23,76€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
100 years of Greek-Polish relations. A historical and cultural path

Τιμή βιβλιοπωλείου: 10,00€ 8,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ο μοναχισμός στην Πελοπόννησο 4ος-15ος αι.

Τιμή βιβλιοπωλείου: 34,00€ 30,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Φορολογία και φορολογική απαλλαγή στο Βυζάντιο (Θ'-ΙΑ΄αι.) - Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe s.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 29,30€ 23,44€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ανοχή και καταστολή στους μέσους χρόνους

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 27,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η αυτοκρατορία σε κρίση (;) Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα (1025-1081)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 34,00€ 30,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4ος-19ος αι.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,00€ 22,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Οι ναυτικές πολιτείες της Ιταλίας: Αμάλφη, Πίζα, Γένουα, Βενετία και η Ανατολική Μεσόγειος

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,00€ 25,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ο πόλεμος στον Δυτικό Ελλαδικό χώρο κατά τον ύστερο Μεσαίωνα (13ος-15ος αι.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 38,00€ 34,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Μονεμβάσιος οίνος-Μονεβασ(ι)ά-Malvasia

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αρχείο Πρωτάτου. Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων

Τιμή βιβλιοπωλείου: 10,60€ 9,54€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αρχείο της Ι.Μ. Ξηροποτάμου. Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων

Τιμή βιβλιοπωλείου: 10,60€ 8,48€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ο Άθως στους 14ο-16ο αιώνες

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,40€ 23,76€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αρχείο της Ι.Μ. Χιλανδαρίου. Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων

Τιμή βιβλιοπωλείου: 38,00€ 30,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αρχείο της Ι.Μ. Εσφιγμένου. Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων

Τιμή βιβλιοπωλείου: 28,00€ 25,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αρχείο της Ι.Μ. Αγίου Παύλου. Επιτομές εγγράφων, 1010-1800

Τιμή βιβλιοπωλείου: 25,00€ 20,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Δέκα Τουρκικά έγγραφα για την Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,40€ 23,76€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ανδρέας Αμάραντος Νοταριακές Πράξεις. Αράκλι Κεφαλονιάς (1548-1562)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 20,50€ 18,45€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ' αιώνα

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η Βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος-12ος αι.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 31,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Το εμπόλεμο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,91€ 24,22€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η ελληνική γραφή κατά τους 15ο και 16ο αιώνες

Τιμή βιβλιοπωλείου: 29,30€ 26,37€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Αγορές, έμποροι και εμπόριο στο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.)

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Χριστιανισμός και παγκοσμιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο. Από τη θεωρία στην πράξη

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 40,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η συγκρότηση και η εδραίωση της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Α' Κομνηνός Λάσκαρις

Τιμή βιβλιοπωλείου: 37,00€ 33,30€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Γεώργιος Παχυμέρης. Πρωτέκδικος και δικαιοφύλαξ. Εισαγωγικό δοκίμιο

Τιμή βιβλιοπωλείου: 26,00€ 23,40€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η γυναίκα στη μέση Βυζαντινή εποχή. Κοινωνικά πρότυπα και καθημερινός βίος στα αγιολογικά κείμενα

Τιμή βιβλιοπωλείου: 30,00€ 27,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζάντιο: κράτος και κοινωνία. Μνήμη Νίκου Οικονομίδη

Τιμή βιβλιοπωλείου: 57,00€ 45,60€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ζητήματα μεταβυζαντινής ζωγραφικής στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη

Τιμή βιβλιοπωλείου: 35,00€ 28,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινά έγγραφα της μονής Πάτμου. Γ΄ Πατριαρχικά

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
A History of Byzantine Literature 850-1000

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 40,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Ιστορία της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας

Τιμή βιβλιοπωλείου: 45,00€ 36,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Το Βυζάντιο και οι απαρχές της Ευρώπης

Τιμή βιβλιοπωλείου: 15,00€ 13,50€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Η Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου. Μιά πηγή και ένα τεκμήριο Α'

Τιμή βιβλιοπωλείου: 31,80€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Βυζαντινοί συγγραφείς και η εποχή τους

Τιμή βιβλιοπωλείου: 40,00€ 32,00€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες
Χρήμα και αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων

Τιμή βιβλιοπωλείου: 29,00€ 23,20€

Άμεσα διαθέσιμο στο κατάστημα. Παράδοση 1-3 ημέρες