Νέα Προϊόντα



Delectus ex Iambis et Elegis Graecis

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Delectus ex Iambis et Elegis Graecis

Μοντέλο: Τιμή:   €19.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: M. L. West Έτος έκδοσης: 1980 Σελίδες / Μέγεθος: 312 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-428-9
Aeschyli septem quae supersunt tragoedias

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Aeschyli septem quae supersunt tragoedias

Μοντέλο: Τιμή:   €22.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: Denys Page Έτος έκδοσης: 1972 Σελίδες / Μέγεθος: 348 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-401-2
Aristotelis Ethica Nicomachea

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Aristotelis Ethica Nicomachea

Μοντέλο: Τιμή:   €19.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: L. Bywater Έτος έκδοσης: 1984 Σελίδες / Μέγεθος: 276 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-447-0
Herodoti Historiae I

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Herodoti Historiae I

Μοντέλο: Τιμή:   €28.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: Carolus Hude Έτος έκδοσης: 1972 Σελίδες / Μέγεθος: 430 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-441-8
Aristophanis Comoediae II

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Aristophanis Comoediae II

Μοντέλο: Τιμή:   €17.60

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: F. W. Hall & W. M. Geldart Έτος έκδοσης: 1988 Σελίδες / Μέγεθος: 272 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-432-6
Euripidis Fabulae II

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Euripidis Fabulae II

Μοντέλο: Τιμή:   €25.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: J. Diggle Έτος έκδοσης: 1981 Σελίδες / Μέγεθος: 392 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-438-8
Euripidis Fabulae I

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Euripidis Fabulae I

Μοντέλο: Τιμή:   €25.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: Gilbertus Murray Έτος έκδοσης: 1966 Σελίδες / Μέγεθος: 368 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-437-1
Luciani Opera I

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Luciani Opera I

Μοντέλο: Τιμή:   €25.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: M. D. Macleod Έτος έκδοσης: 1972 Σελίδες / Μέγεθος: 360 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-309-1
Lyrica Graeca Selecta

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Lyrica Graeca Selecta

Μοντέλο: Τιμή:   €17.60

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: D. L. Page Έτος έκδοσης: 1968 Σελίδες / Μέγεθος: 272 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-423-4
Xenophontis Opera Omnia IV (Κύρου παιδεία)

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Xenophontis Opera Omnia IV (Κύρου παιδεία)

Μοντέλο: Τιμή:   €26.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: E. C. Marchant Έτος έκδοσης: 1963 Σελίδες / Μέγεθος: 384 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-402-9
Thucydidis Historiae I (libri I-IV)

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Thucydidis Historiae I (libri I-IV)

Μοντέλο: Τιμή:   €22.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφείς: Henricus Stuart Jones & Johannes Enoch Powell Έτος έκδοσης: 1970 Σελίδες / Μέγεθος: 348 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-407-4
Lysiae Orationes

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Lysiae Orationes

Μοντέλο: Τιμή:   €19.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: Carolus Hude Έτος έκδοσης: 1978 Σελίδες / Μέγεθος: 296 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-422-7
Herodoti Historiae II

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Herodoti Historiae II

Μοντέλο: Τιμή:   €28.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: Carolus Hude Έτος έκδοσης: 1970 Σελίδες / Μέγεθος: 430 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-440-1
Hesiodi Theogonia Opera et dies scutum

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Hesiodi Theogonia Opera et dies scutum

Μοντέλο: Τιμή:   €22.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: R. Merkelbach & M. L. West Έτος έκδοσης: 1990 Σελίδες / Μέγεθος: 282 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-436-4
Homeri Opera III

Ημερομηνία προσθήκης: Πέμπτη 31 Αύγουστος, 2017



Homeri Opera III

Μοντέλο: Τιμή:   €15.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Details:Συγγραφέας: Thomas W. Allen Έτος έκδοσης: 1976 Σελίδες / Μέγεθος: 244 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-453-1