Κλασική φιλολογία

Η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στις ανθρ/κές επιστήμες
Η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στις ανθρ/κές επιστήμες

Price:   €15.00

Προσθήκη στο καλάθι:         
Details:

2η έκδοση αναθεωρημένη με προσθήκες και διορθώσεις

 

Συγγραφέας: Θεόδωρος Γ. Παππάς

Έτος έκδοσης: 2016

Σελίδες / Μέγεθος: 256 / 21x14

ISBN: 978-960-354-372-5

 

Περιγραφή του βιβλίου:

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές των ανθρωπιστικών σχολών, που οφείλουν να συντάξουν την πτυχιακή τους εργασία, τη μεταπτυχιακή διπλωματική ή τη διδακτορική τους διατριβή. Ενδιαφέρει, επίσης, κάθε ερευνητή που οφείλει να εκπονήσει κάποια μελέτη. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο επιλογής ενός ερευνητικού θέματος, στην αναζήτηση και συγκέντρωση του βιβλιογραφικού υλικού, στη δομή της μελέτης∙ λαμβάνεται υπόψη η ελληνική και ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή πραγματικότητα, ενώ προβάλλεται η προσφορά των νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, internet κ.τ.λ.) στην έρευνα. Απαντά σε καίρια ερωτήματα, όπως το εύρος που μπορεί να έχει μια επιστημονική εργασία, πώς καταρτίζουμε μια ερευνητική πρόταση, πώς οργανώνουμε το υλικό μας, πώς συντάσσουμε μια επιστημονική εργασία. Ενημερώνει για τη σχετική με την έρευνα νομοθεσία. Σε παράρτημα παρουσιάζει τις βασικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις για ιστορικούς και φιλολόγους, καταχωρισμένες κατά θεματικές ενότητες. Με δυο λόγια, το μικρό αυτό πόνημα ευελπιστεί να διδάξει στον νέο ερευνητή πώς να σκέφτεται και να εργά­ζεται επιστημονικά και, τέλος, πῶς δεῖ ἐπιστημονικήν ἐργασίαν συγγράφειν.

 

Αξιολογήσεις: 0

Το προϊόν προστέθηκε στον κατάλογο στις Παρασκευή 03 Ιούνιος, 2011.