Νεώτερη ιστορία

Ιστορία του Γαλλικού πολιτισμού
Ιστορία του Γαλλικού πολιτισμού

Price:   €22.00

Προσθήκη στο καλάθι:         
Details:

Διαπολιτισμικές ωσμώσεις από τη Γαλλική Επανάσταση ώς τις μέρες μας


Συγγραφέας: Μενεγάκη Μαρία

Έτος έκδοσης: 2015

Σελίδες / Μέγεθος: 376 / 24x17

ISBN: 978-960-354-375-6

Περιεχόμενo του βιβλίου:
 

Ποιο το ενδιαφέρον μιας Ιστορίας του γαλλικού πολιτισμού για το ελληνικό κοινό του 21ου αιώνα; Σ’ αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει το βιβλίο∙ η Ελλάδα κληροδότησε στον κόσμο την κριτική σκέψη και η Γαλλία προίκισε την ανθρωπότητα με τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου που αποτελεί θεμέλιο του σύγχρονου πολιτισμού. Με τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 ξεκινάει μια πορεία προς την ελευθερία και την ισότητα, η οποία συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας έχοντας, όπως έλεγε ο Βίκτωρ Ουγκώ, «ενδιάμεσους σταθμούς τις επαναστάσεις». Από αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός εκπήγασαν νέες ιδέες για την κοινωνική οργάνωση και τις σχέσεις των ατόμων∙ οι θεωρίες αυτές διατυπώθηκαν από πρωτοπόρους και τολμηρούς διανοητές και διανοήτριες όπως ο Αλεξίς ντε Τοκβίλ, ο Σαρλ Φουριέ, ο Ανρί ντε Σαιν-Σιμόν, η Φλορά Τριστάν, η Λουίζ Μισέλ, η Ολέμπ ντε Γκούζ, η Σιμόν ντε Μπωβουάρ κ.ά., διαπότισαν την τέχνη και τη λογοτεχνία και εξέθρεψαν πολυάριθμα κοινωνικά κινήματα. Ιστορούνται εδώ οι διάφορες φάσεις και το έργο της Γαλλικής Επανάστασης καθώς και τα πρόσωπα που με αφετηρία το τρίπτυχο «ελευθερία-ισότητα-αδελφοσύνη» αγωνίστηκαν τόσο με τη σκέψη όσο και με την ίδια τη ζωή τους για να καθιερωθούν η ελευθερία της έκφρασης, η θρησκευτική ελευθερία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα των φύλων, η παγκόσμια αλληλεγγύη και ειρήνη. Τα πολιτιστικά αυτά φαινόμενα δεν περιορίζονται βέβαια στη χώρα που τα γέννησε αλλά διευρύνονται προς την Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα. Η μελέτη των διαπολιτισμικών σχέσεων της χώρας μας με τη Γαλλία, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους ώς τη σύγχρονη εποχή, από τη Μαντώ Μαυρογένους και τον Παναγιώτη Σοφιανόπουλο ώς την Καλλιρρόη Παρρέν και τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, αποκαλύπτει βαθιές εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα στο γαλλικό και στο ελληνικό πνεύμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ................................................................................................... 15

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ .................................................................................. 21

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ:

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ................................... 23

 

1. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ........................... 25

Ι. Χρονολογικά όρια .............................................................................................25

ΙΙ. 1789-1792: Τα θεμέλια μιας νέας κοινωνίας ...............................................26

ΙΙΙ. 1792-1794: Υπέρβαση και πτώση ..............................................................29

Α. Πολιτικός τομέας ........................................................................................... 30

Β. Οικονομικός τομέας ..................................................................................... 31

Γ. Κοινωνικός τομέας ........................................................................................ 32

Δ. Θρησκευτικός Τομέας ................................................................................. 33

IV. H κληρονομιά ................................................................................................34

 

2. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ...................... 35

Ι. Οικουμενικότητα ............................................................................................35

ΙΙ. Πολιτιστική διάσταση ................................................................................... 37

Α. Θρησκεία ....................................................................................................... 38

Β. Παιδεία .......................................................................................................... 42

Γ. Τέχνη ............................................................................................................... 44

α. Η μουσική ..................................................................................................... 44

β. Η ζωγραφική ................................................................................................. 47

ΙΙΙ. Επίμετρο ....................................................................................................... 51

 

3. ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ..................................................................... 52

Ι. Η νέα «πολιτική θρησκεία» ......................................................................... 52

ΙΙ. Οι δημοκρατικές γιορτές και τα αρχαία πρότυπα .................................  54

ΙΙΙ. Κατακλείδα: Μια πρωτοφανής απόπειρα πολιτιστικής ανατροπής .... 62

 

4. ΜΑΡΙ-ΖΟΖΕΦ ΣΕΝΙΕ: Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ...................... 65

Ι. Ο νέος ρόλος του διανοούμενου ................................................................ 65

ΙΙ. Ο δημιουργός της «δημοκρατικής» τραγωδίας .................................... 67

ΙΙΙ. Ελευθερία του πνεύματος και ιδεολογία ................................................. 70

IV. Η πνευματική κληρονομιά του Σενιέ ........................................................ 71

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΡΧΙΑ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

– ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ – ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ................................................................... 75

 

5. ΟΙ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ....................................................................... 77

Ι. Δύο κοσμοθεωρίες σε σύγκρουση .............................................................. 77

ΙΙ. Οι «προφήτες του παρελθόντος» .............................................................. 78

Α. Η θεία προέλευση της κοινωνίας ............................................................... 79

Β. Η «διακήρυξη των δικαιωμάτων του Θεού» ........................................... 91

Γ. Το «αλάθητο» του Πάπα και η απόλυτη μοναρχία ................................. 83

Δ. Η εκδίκηση του Θεού .................................................................................. 85

Ε. Θρησκεία και νεωτερικότητα ...................................................................... 87

ΣΤ. Συμπερασματικά ......................................................................................... 88

 

6. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΕΝΖΑΜΕΝ

ΚΟΝΣΤΑΝ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΙΣ ΝΤΕ ΤΟΚΒΙΛ ......................................................... 90

Ι. Γενικά χαρακτηριστικά .................................................................................. 90

ΙΙ. Ο Μπενζαμέν Κονστάν και ο ατομικιστικός φιλελευθερισμός .................. 92

Α. Βιογραφική σκιαγράφηση ............................................................................ 92

Β. Στοιχεία της θεωρίας του ............................................................................. 94

α. Ελευθερία και εθνική κυριαρχία ................................................................. 94

β. Κράτος και θρησκεία ................................................................................... 96

Γ. Γενική εκτίμηση ............................................................................................. 97

ΙΙΙ. Ο Αλεξίς ντε Τοκβίλ και ο δημοκρατικός φιλελευθερισμός .....................99

Α. «Ένας ηττημένος αριστοκράτης» .............................................................. 99

Β. Ένας προφήτης της δημοκρατίας ............................................................101

α. Από τον αγγλικό κοινοβουλευτισμό στην αμερικανική δημοκρατία .....101

β. Πολιτική δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη ................................... 102

γ. Αποκέντρωση της εξουσίας και δημοκρατική διαπαιδαγώγηση ......... 105

Γ. Η διαχρονικότητα της σκέψης του .......................................................... 106

 

7. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΡΛ ΦΟΥΡΙΕ ..................................... 108

Ι. Η γέννηση των σοσιαλιστικών θεωριών στη Γαλλία ...................................108

Α. Ο Σαιν-Σιμόν ................................................................................................. 110

Β. Ο Φουριέ .......................................................................................................112

ΙΙ. Γάμος και οικογένεια στη συνεταιριστική κοινωνία του Φουριέ ............114

Α. Πολιτισμός: ο κόσμος από την ανάποδη ..................................................114

Β. Η κρυφή εξέγερση του ανθρώπινου γένους ............................................115

Γ. Αρμονία: Ο κόσμος από την καλή .............................................................119

ΙΙΙ. «Το φαντασιακό είναι αυτό που τείνει να γίνει πραγματικό» .................122

 

8. ΣΑΡΛ ΦΟΥΡΙΕ: ΕΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ .............................................................................. 129

Ι. Εισαγωγικά ..................................................................................................... 129

ΙΙ. Η γυναίκα στον Πολιτισμό ........................................................................... 131

ΙΙΙ. Η γυναίκα στην Αρμονία ............................................................................. 134

IV. Ένας παραγνωρισμένος σκαπανέας του σύγχρονου φεμινισμού ......... 138

 

9. ΦΛΟΡΑ ΤΡΙΣΤΑΝ: MIA ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΤΟΥ ΟΥΤΟΠΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ .................................................................... 144

Ι. Εισαγωγικά ...................................................................................................... 144

ΙΙ. Η διαμόρφωση της σκέψης της Φλορά Τριστάν ...................................... 145

ΙΙΙ. Το κοινωνικό όραμα της Φλορά Τριστάν .................................................. 150

Α. Διεθνιστικός προλεταριακός σοσιαλισμός ................................................. 151

α. Η κοινωνική εξύψωση του προλεταριάτου ............................................... 152

β. Η παγκόσμια Εργατική Ένωση ................................................................... 155

Β. Φεμινιστικός σοσιαλισμός ........................................................................... 159

IV. Σύντομος απολογισμός ............................................................................... 162

 

10. ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

ΤΟΥ ΕΤΙΕΝ ΚΑΜΠΕ .......................................................................................... 166

Ι. Εισαγωγικά ...................................................................................................... 166

ΙΙ. Από το εγώ στο εμείς και από τα Κύθηρα στην Ικαρία ............................ 167

ΙΙΙ. Ο Ικάριος κομμουνισμός ............................................................................ 169

IV. Ταξίδι στην Ικαρία, ταξίδι στον κόσμο των ιδεών ..................................... 171

V. Το ιδεώδες του Καμπέ και το νησί της Ικαρίας ......................................... 174

VI. Κατακλείδα: Μύθος και πραγματικότητα .................................................. 181

 

11. Ο ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΚΑΙ Ο ΕΝΖΟΛΟΡΑΣ .................................................... 183

Ι. Μια μυστηριώδης σχέση ................................................................................. 183

ΙΙ. Η ταύτιση της Λουίζ Μισέλ με το επαναστατικό πρότυπο του Ενζολορά .... 184

ΙΙΙ. Λουίζ Μισέλ και Βίκτωρ Ουγκώ .................................................................... 188

 

12. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ............................................................................ 194

Ι. Τα πρώτα του παιδικά ποιήματα.....................................................................194

ΙΙ. Η παιδική λογοτεχνία στον ευρύτερο προβληματισμό του συγγραφέα ....196

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΩΣΜΩΣΕΙΣ ........................................................................... 203

 

13. Ο ΑΝΡΙ ΝΤΕ ΣΑΙΝ-ΣΙΜΟΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ .................................................. 205

Ι. Οι πνευματικές καταβολές του Σαιν-Σιμόν .................................................... 205

ΙΙ. Παγκόσμια ενοποίηση και ισοτιμία των δύο φύλων ................................... 208

ΙΙΙ. Ένας πρόδρομος του φιλελληνισμού ........................................................... 209

IV. Ένας προάγγελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .............................................. 210

 

14. ΟΥΤΟΠΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΣ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ........................................................................ 214

Ι. Γενικά ................................................................................................................. 215

ΙΙ. Η προσέγγιση του Φουριέ .............................................................................. 217

ΙΙΙ. Ο Παναγιώτης Σοφιανόπουλος και η πρόσληψη των φουριερικών ιδεών

στην Ελλάδα του πρώτου 19ου αιώνα ............................................................. 221

 

15. Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ........................................................................ 233

Ι. Πολιτικός λόγος και συσχετισμοί εξουσίας .................................................. 233

ΙΙ. Η Ολέμπ ντε Γκουζ και το «δικαίωμα στη λαιμητόμο» ............................. 235

ΙΙΙ. Η Μαντώ Μαυρογένους και ο διμέτωπος αγώνας της .............................. 239

Α. Η δράση της κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας ........................................ 239

Β. Η αμνησία της Ιστορίας ................................................................................. 244

V. Η κληρονομιά .................................................................................................. 252

 

16. ΔΥΟ EΥΡΩΠΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1834-1868:

ΑΝΤΟΝ ΦΟΝ ΠΡΟΚΕΣ-ΟΣΤΕΝ, ΑΡΤΥΡ ΝΤΕ ΓΚΟΜΠΙΝΩ .......................... 253

Ι. Δύο λάτρεις της Ανατολής ............................................................................... 253

ΙΙ. Η σχέση του Πρόκες-Όστεν με την Ελλάδα ................................................. 254

ΙΙΙ. Ο Γκομπινώ και η νεοελληνική κοινωνία ..................................................... 257

IV. Φιλέλληνες ή μισέλληνες; .................................................................................................... 261

 

17. Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΝΔΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΣΧΕΣΗ ....................................................................................................... 263

Ι. Εισαγωγικά ............................................................................................................................. 263

ΙΙ. Υποδοχή της μυθιστοριογράφου από την ελληνική ιντελιγκέντσια

του 19ου αιώνα ......................................................................................................................... 265

ΙΙΙ. Η εμπνεύστρια του ελληνικού γυναικείου κινήματος ...................................................... 269

IV. Το βλέμμα των συγχρόνων ................................................................................................... 271

V. Επίμετρο: ελληνικές μεταφράσεις έργων της Γεωργίας Σάνδη ........................................ 276

Α. 19ος αιώνας ........................................................................................................................... 276

Β. 20ος αιώνας ........................................................................................................................... 277

18. Ο ΎΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ.

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ .................................................................................... 278

Ι. Η πανανθρώπινη αξία του σολωμικού ποιήματος ............................................................. 278

ΙΙ. Η πρώτη έμμετρη μετάφραση στροφών του Ύμνου.

Μία πατριωτική πράξη................................................................................................................ 279

ΙΙΙ. Συμπέρασμα ........................................................................................................................... 285

 

19. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ................................................................................................. 286

Ι. Η μετάφραση όχημα διακίνησης ιδεών ................................................................................. 286

ΙΙ. Οι μεταφράσεις του Δεύτερου Φύλου και το παγκόσμιο γυναικείο κίνημα .................... 287

ΙΙΙ. Η μετάφραση του έργου στην ελληνική γλώσσα ................................................................. 293

IV. Συμπερασματική παρατήρηση ............................................................................................. 297

 

20. TO ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΟ KAI Η ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ..................................................................................... 298

Ι. Συνάντηση μιας φιλοσοφίας κι ενός κινήματος ................................................................... 298

ΙΙ. 1949-1974. Από το τέλος του εμφυλίου ως το τέλος της Χούντας .................................. 299

ΙΙΙ. 1974-1986. Από τη μεταπολίτευση μέχρι το θάνατο της Μπωβουάρ ........................... 307

IV. Το σήμερα ................................................................................................................................ 311

 

21. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ....................................................... 314

Ι. Εκκόλαψη ενός κοινωνιολόγου .............................................................................................. 314

ΙΙ. Ο πολιτικός της ισότητας των φύλων ................................................................................... 317

Α. Γυναικεία παρουσία και πνευματική κοινωνία ................................................................... 318

Β. Ο υπερασπιστής των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των Ελληνίδων .............. 320

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ......................................................................................... 329

 

22. ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΜΦΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ .................................................................... 331

Ι. Εισαγωγή .................................................................................................................................... 331

ΙΙ. Στάσεις και αντιστάσεις στην πορεία του χρόνου ............................................................... 331

ΙΙΙ. Βασικοί σταθμοί ..................................................................................................................... 333

Α. Καναδάς ................................................................................................................................... 333

Β. Γαλλία ....................................................................................................................................... 334

Γ. Ελβετία ...................................................................................................................................... 335

Δ. Βέλγιο ........................................................................................................................................ 336

IV. Απολογισμός της εφαρμογής της γλωσσικής μεταρρύθμισης ......................................... 338

Α. Δημόσιοι οργανισμοί, κομματικοί φορείς............................................................................. 338

Β. Μέσα μαζικής ενημέρωσης .................................................................................................... 339

Γ. Λεξικογραφία ............................................................................................................................ 340

V. Συμπέρασμα ............................................................................................................................. 340

 

23. ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.................................... 342

I. Εισαγωγικά ................................................................................................................................. 342

II. Η αμηχανία της γραμματικής μπροστά στα γυναικεία αξιώματα ...................................... 343

III. Ιδεολογικές προσεγγίσεις ........................................................................................................ 349

IV. Η αποτύπωση της αβεβαιότητας στα λεξικά ....................................................................... 351

V. Η στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ............................................................................. 355

VI. Αντιμετώπιση του θέματος από τους επίσημους φορείς .................................................. 356

VII.Κατακλείδα ............................................................................................................................... 358

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομιλία του Μιχάλη Σταθόπουλου της 11.01.2010 κατά την παρουσίαση

του βιβλίου Όταν οι γυναίκες της Γαλλίας αναζητούσαν το όνομα…

ή γιατί η γλώσσα τις ήθελε αόρατες (Αθήνα, εκδ. Λιβάνη, 2009) .......................................... 361

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ .......................................................................................................... 371

Αξιολογήσεις: 0

Το προϊόν προστέθηκε στον κατάλογο στις Πέμπτη 10 Δεκέμβριος, 2015.

Το καλάθι αγορών είναι άδειο.
Ενεργοί χρήστες
Υπάρχουν: 5 Επισκέπτες ενεργός(οί).