Δήλωση Ιδιωτικότητας

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά στοιχεία που θα συμπληρώσω στην Εγγραφή Μέλους;
Οι Εκδόσεις Καρδαμίτσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία συνολικών δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσωπικά δεδομένα χωρίς προηγούμενη άδεια των ενδιαφερομένων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.

Ασφάλεια
Oι Εκδόσεις Καρδαμίτσα δηλώνουν ότι λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των χρηστών που ανταλλάσσονται μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιώντας λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας.

Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία
Η ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με οτιδήποτε έχει σχέση με το www.kardamitsa.gr είναι αυτή της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες του www.kardamitsa.gr θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.