Κλασική φιλολογία

Property categories:


Εικόνα προϊόντος Όνομα προϊόντος- Τιμή
Euripidis Fabulae II

Euripidis Fabulae II

Συγγραφέας: J. Diggle Έτος έκδοσης: 1981 Σελίδες / Μέγεθος: 392 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-438-8
€25.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Euripidis Fabulae III

Euripidis Fabulae III

Συγγραφέας: Gilbertus Murray Έτος έκδοσης: 1975 Σελίδες / Μέγεθος: 404 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-439-5
€28.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Herodoti Historiae I

Herodoti Historiae I

Συγγραφέας: Carolus Hude Έτος έκδοσης: 1972 Σελίδες / Μέγεθος: 430 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-441-8
€28.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Herodoti Historiae II

Herodoti Historiae II

Συγγραφέας: Carolus Hude Έτος έκδοσης: 1970 Σελίδες / Μέγεθος: 430 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-440-1
€28.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Hesiodi Theogonia Opera et dies scutum

Hesiodi Theogonia Opera et dies scutum

Συγγραφέας: R. Merkelbach & M. L. West Έτος έκδοσης: 1990 Σελίδες / Μέγεθος: 282 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-436-4
€22.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Homeri Opera I

Homeri Opera I

Συγγραφείς: David B. Monro & Thomas W. Allen Έτος έκδοσης: 1978 Σελίδες / Μέγεθος: 294 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-451-7
€19.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Homeri Opera II

Homeri Opera II

Συγγραφέας: David B. Monro & Thomas W. Allen Έτος έκδοσης: 1976 Σελίδες / Μέγεθος: 320 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-452-4
€19.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Homeri Opera III

Homeri Opera III

Συγγραφέας: Thomas W. Allen Έτος έκδοσης: 1976 Σελίδες / Μέγεθος: 244 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-453-1
€15.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Homeri Opera IV

Homeri Opera IV

Συγγραφέας: Thomas W. Allen Έτος έκδοσης: 1975 Σελίδες / Μέγεθος: 228 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-452-4
€15.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Homeri Opera V

Homeri Opera V

Συγγραφέας: Thomas W. Allen Έτος έκδοσης: 1946 Σελίδες / Μέγεθος: 304 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-455-5
€20.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Luciani Opera I

Luciani Opera I

Συγγραφέας: M. D. Macleod Έτος έκδοσης: 1972 Σελίδες / Μέγεθος: 360 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-309-1
€25.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Luciani Opera II

Luciani Opera II

Συγγραφέας: M. D. Macleod Έτος έκδοσης: 1993 Σελίδες / Μέγεθος: 384 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-310-7
€25.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Luciani Opera III

Luciani Opera III

Συγγραφέας: M. D. Macleod Έτος έκδοσης: 1980 Σελίδες / Μέγεθος: 408 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-425-8
€25.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Lyrica Graeca Selecta

Lyrica Graeca Selecta

Συγγραφέας: D. L. Page Έτος έκδοσης: 1968 Σελίδες / Μέγεθος: 272 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-423-4
€17.60

... περισσότερα
 Εξαντλημένο 

Lysiae Orationes

Lysiae Orationes

Συγγραφέας: Carolus Hude Έτος έκδοσης: 1978 Σελίδες / Μέγεθος: 296 / 17,5x12,5 ISBN: 978-960-354-422-7
€19.00

... περισσότερα
 Εξαντλημένο